ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ