วิทยายาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 


วิทยายาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก