กิจกรรมไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2566


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาจัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์  และความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษา