ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา รับรางวัลพนักงานดีเด่นปี 2565 ของการไฟฟ้านครหลวง


นายธีรพงษ์ ผดุงหมู่ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา รับรางวัลพนักงานดีเด่นปี 2565 ของการไฟฟ้านครหลวง ประเภทงาน ช่างฝีมือ