มอบโล่เกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เพื่อเป็นเกียรติให้การสนับสนุน งานเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่าครั้งที่ 4


บริษัท ไทยอินดัสเตียรล เอสเตล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด มอบโล่เกียรติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา เพื่อเป็นเกียรติให้การสนับสนุน งานเปิดโลกอาชีพเยาวชนคนกรุงเก่าครั้งที่ 4 เมื่อวันวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2565