วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ได้เข้าร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนักเรียน ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค


วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ได้เข้าร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนักเรียน ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  โดยบูธจัดแสดงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน นักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก