แผนกช่างยนต์เตรียมความพร้อม เเข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง


แผนกช่างยนต์ เตรียมความพร้อม เเข่งขันรถประหยัดน้ำมัน เชื้อเพลิงโดยบริษัท HONDA เป็นผู้จัดการแข่งขันระดับประเทศที่จ.บุรีรัมย์