แผนกช่างยนต์จัดอบรมนำความรู้สู่มืออาชีพให้กับนักเรียนปวช.ชั้นปีที่3


เมื่อวันวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565  แผนกช่างยนต์ ได้ทำการจัดอบรมนำความรู้สู่มืออาชีพให้กับนักเรียนชั้นปวช.ชั้นปีที่ 3 โดยวิทยากรจาก บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลส์