รวมภาพความประทับใจ วันสำเร็จการศึกษาประจำปี 2564


วันที่ 30 มีนาคม 2565  วิททยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา (A-Tech)  ได้จัดซุ้มแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เก็บภาพความประทับใจ