รับสมัครอาจารย์ช่างไฟฟ้ากำลังคุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีไฟฟ้ากำลัง หรือ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง + ป.ตรี สาขาอื่น
  • สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.ได้ทุกวัน (ไม่เว้นเสาร์ - อาทิตย์)
  • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 65 จนถึง 29 เม.ย 65